Realizácia oplechovania plynomeru pri bytovom komplexe v Prešove

Oplechovanie plynomeru, ktorý po rekonštrukcii bytového komplexu zostal bez pôvodného opláštenia. Ako je vidieť na fotkách, oplechovanie má dvierka pre prístup k plynomeru v prípade servisu, ktoré sa dajú zaistiť rigolom a zamknúť. Z prednej strany je otvor pre kontrolu číselného stavu plynomeru. Nechýba samozrejme dôkladné bezpečnostné označenie žltými nápismi PLYN na každej strane.